Terárium - gutatta

Terárium elaphe guttata

Užovky červené je možné nalézt na prériích polích i loukách, na kamenitých pláních, ale i lesích a zahradách. Zde jsme se rozhodli pro vytvoření výběhu (u hada tedy zvláštní termín), který simuluje předěl původního lesa a louky. Tuto volbu jsme nerealizovali pouze z estetických důvodů. V tomto teráriu spolu žijí dva jedinci a množství úkrytů z kůr a členitého terénu jim nechává prostor pro nerušené fungování. Jako součást terária je vhodné použít rašeliník. Tito hadi se v něm rádi schovávají.